logo blauw

Op 23 december 2015 organiseerde het Middelpuntkoor een gezellige kerst sing-in voor belangstellenden uit de wijk. Natuurlijk zong het koor een aantal bekende kerstliederen, deels in samenzang met de aanwezigen. Maar ook individuele koorleden traden op met muziek, zang, gedichten en kerstverhalen. We kijken terug op een heel geslaagde middag die druk bezocht werd. Een mooie traditie is geboren, die het Middelpuntkoor jaarlijks terug zal laten komen.
Ook dit jaar organiseren we weer een mooie middag met samenzang, voordrachten en muzicale bijdragen. U bent van harte welkom op woensdagmiddag 21 december om 14.00 uur!

Naast eigen optredens zoekt ons koor graag de samenwerking met andere koren en muziekverenigingen. Een voorbeeld van zo’n samenwerking was het concert dat wij in het najaar van 2015 in Vianen gaven. Het Middelpuntkoor trad daar samen op met Zingen houdt jong uit Woudenberg en het Viaansch mannenkoor. Alle drie de koren staan onder leiding van dirigent Theo Hoogenboom. De afwisseling van de verschillende koren afzonderlijk en met elkaar en een bijzonder intermezzo van 4 heren uit het Viaansch mannenkoor zorgde samen voor een zeer geslaagd optreden.

koor 3


koor 2


Bewaren