logo blauw

Op zaterdag 4 juni trad het Middelpuntkoor in Woudenberg, samen met het plaatselijke koor Zingen houdt jong uit Woudenberg en de Maarnse Cantorij. Voor dit laatste koor, dat ruim 30 jaar actief is geweest, was dit een afscheidsconcert. Ook Zingen houdt jong heeft in de 40 jaar dat dit koor bestaat haar sporen verdient. De drie koren samen werden aangevoerd door dirigent Theo Hoogenboom en afwisselend begeleidt door pianiste Rieteke Roodnat van Zingen houdt jong en Rian Monkhorst van het Middelpuntkoor. Ondanks het prachtige zomerweer was de zaal van De Harmonie goed gevuld.
De drie koren brachten een afwisselend repertoire, dat door lady speaker Mariette Hoogenboom aaneen geregen werd met mooie verbindende teksten en toelichtingen.

afb. 1 
Generale repetitie: Solist Koos Sportel van het Middelpuntkoor repeteert zijn solo uit ‘Het kleine café aan de haven’
 

afb. 2
Pianiste Rian Monkhorst, voorzitter van het Middelpuntkoor en vaste begeleidster.


 
afb. 3
Pianiste Rieteke Roodnat en Rian Monkhorst tijdens de generale repetitie.

 
afb. 4
De dirigent in hemdsmouwen, het was erg warm!
 

afb. 5
Lady speaker Mariette Hoogenboom verbindt de verschillende programma onderdelen met begeleidende teksten.

 

afb. 6
Bloemen na afloop voor dirigent en de beide pianisten

Bewaren

Bewaren

Op 23 december 2015 organiseerde het Middelpuntkoor een gezellige kerst sing-in voor belangstellenden uit de wijk. Natuurlijk zong het koor een aantal bekende kerstliederen, deels in samenzang met de aanwezigen. Maar ook individuele koorleden traden op met muziek, zang, gedichten en kerstverhalen. We kijken terug op een heel geslaagde middag die druk bezocht werd. Een mooie traditie is geboren, die het Middelpuntkoor jaarlijks terug zal laten komen.
Ook dit jaar organiseren we weer een mooie middag met samenzang, voordrachten en muzicale bijdragen. U bent van harte welkom op woensdagmiddag 21 december om 14.00 uur!