logo blauw

Privacy statement

Dit is de Privacy Verklaring van het Middelpuntkoor Amersfoort.

In deze verklaring geven wij aan hoe het Middelpuntkoor om gaat met de persoonsgegevens die wij ontvangen bij inschrijving van onze leden, en via de website.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Het Middelpuntkoor respecteert de privacy van haar leden en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Inschrijving leden

Indien u lid wordt van ons koor, heeft het Middelpuntkoor de volgende (persoons)gegevens nodig om uw aanmelding te verwerken, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de betaling af te wikkelen:

 • Voorletter(s) en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum.

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan het Middelpuntkoor uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie betreffende uw lidmaatschap.

Verzoek om informatie

Indien u het Middelpuntkoor verzoekt om informatie toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Overige vormen van gebruik

Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en het Middelpuntkoor;
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.
 • ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het tegengaan van misbruik daarvan;
 • het leveren van relevante informatie van het Middelpuntkoor .

Overige gegevens

Het Middelpuntkoor legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag op de Website vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie, alsmede voor de beveiliging van onze Website.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. Het Middelpuntkoor gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de Website te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt het Middelpuntkoor anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Het Middelpuntkoor verstrekt uw gegevens niet aan derden

Het Middelpuntkoor zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van de Website.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die het Middelpuntkoor van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan het Middelpuntkoor:

 • per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan het Middelpuntkoor:

 • per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy beleid van derden

De Privacy Verklaring van het Middelpuntkoor is niet van toepassing op websites die met een link verbonden zijn met onze websites. Het Middelpuntkoor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Het Middelpuntkoor adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan aangepast worden. Wij publiceren steeds de meest actuele versie op onze websites. Bij aanmelding of inschrijving op een van onze sites zullen wij u altijd attent maken op de privacy verklaring en u vragen deze door te lezen voor akkoord.

Vragen

Wij helpen u graag verder als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft.

Het Middelpuntkoor